Shpendët Kryesorë të pranishëm në zonën Këneta e Kashtës, Kukës

Shpendët Kryesorë të pranishëm në zonën Këneta e Kashtës, Kukës